Wind & Water - Martijn Perdijk - Heeg  
  ^ Home

Reparaties aan boeier 'de Otter'

Contact *   

 
Boeier 'de Otter' (2006-2012)
De door de heer G. van Heyst in Eindhoven gebouwde boeier is een kopie van de boeier 'Constanter' Bij de bouw is gebruik gemaakt van de opmetingstekeningen die de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten in 1955 heeft laten vervaardigen. De bouwer van de boeier 'de Otter' moet wel een man met grote ambachtelijke capaciteiten zijn geweest. Bovendien moet hij over een enorm doorzettingsvermogen hebben beschikt om als amateur op dit gebied helemaal in zijn eentje een boeier op ware grootte te willen nabouwen en voltooien. De bouw heeft in totaal 7 jaar geduurd en het schip is in 1981 in de vaart gekomen. Onderstaande foto is genomen tijdens de proefvaart.
De boeier 'de Otter'
Toen de noodzaak zich ertoe aandiende om de boeier te verkopen, kreeg het schip in 1986 een nieuwe eigenaar. In 2002 heeft deze, omdat het zeilen hem door zijn leeftijd te zwaar werd, het schip verkocht aan de heer Hugo van Heyst, een neef van de bouwer, die het schip op zijn beurt weer doorgaf aan zijn zoon Peter.
2006
Werkzaamheden 'De Otter' 2006 naar boven
Reparatie vlak
De boeier 'de Otter' Het vlak van de boeier Otter van Peter van Heijst blijkt tijdens de jaarlijkse lakbeurt in het voorjaar van 2006 te slecht om het schip te water te laten gaan. Peter vraagt mij de meest noodzakelijke reparaties uit te voeren, zodat er ís zomers in ieder geval wel gezeild kan worden. Na enig speurwerk blijkt dat onder de kuipvloer water tegen het kajuitschot blijft staan. In de loop der jaren heeft dit de slechte plekken in het vlak veroorzaakt.
Voor het schip in 2006 te water gaat vervang ik het slechtste spant en aan beide zijden verschillende vlakdelen.
De boeier 'de Otter' De boeier 'de Otter'
2007
Werkzaamheden 'De Otter' 2007 naar boven
Nieuwe gang in onderwaterschip en nieuw slemphout
Voorjaar 2007 vervang ik nog een deel van een gang in het onderwaterschip en maak ik een nieuw slemphout.
De boeier 'de Otter' De boeier 'de Otter'
2012
Werkzaamheden 'De Otter' 2012 naar boven
Vervanging voorsteven en berghouten

De boeier 'de Otter'

In het voorjaar van 2012 zijn we begonnen met het vervangen van de voorsteven en de berghouten van 'de Otter'. Een uitgebreider verslag van ons werk volgt binnenkort.