Wind & Water - Martijn Perdijk - Heeg  
  ^ Home

Reconstructie palingaak in Heeg

Contact *   

 
 

De palingaak (2006)

Regelmatig kan men nog traditionele Friese houten zeilschepen op de Friese wateren tegenkomen zoals o.a. tjotters, Friese jachten en boeiers. De palingaak echter is geheel verdwenen.  

De palingaak - Heeg Rond de eeuwwisseling voeren palingaken vanuit Heeg, Gaastmeer en Workum naar Denemarken om paling in te kopen. Vanuit Friesland werd deze vis vervolgens met deze aken naar Londen gebracht waar de paling in soep werd gegeten. De paling werd levend vervoerd en daarom bestond het ruim van een palingaak uit een hele grote visbun waar voortdurend vers water doorheen stroomde.
De laatste palingaak is in 1946 gesloopt, maar in Heeg is een nieuwe gebouwd. In 2006 ben ik als scheepsbouwer en timmerman nauw bij de bouw betrokken geweest. Toen het werk op mijn eigen werf een grote inspanning bij de palingaak niet meer toeliet, ben ik tot de tewaterlating als adviseur betrokken geweest.
Het is bijzonder en specialistisch werk om te achterhalen hoe deze schepen vroeger gebouwd zijn. Maar ook het werken met gangen van 10 centimeter dik en schotten van 20 centimeter dik is een hele ervaring. De gangen van het vlak zijn gebrand in een stellage van 8 meter lang en 4 meter hoog. Deze stellage heeft voorheen dienst gedaan bij de bouw van de Batavia.
De palingaak - Heeg De palingaak - Heeg
De palingaak - Heeg De palingaak - Heeg
De palingaak - Heeg De palingaak - Heeg
De palingaak - Heeg De palingaak - Heeg
De palingaak wordt 18,5 meter lang en 5 meter breed. De voorsteven toornt met 4,5 meter hoog boven je uit. Er zal een kraan van Van Seumeren aan te pas moeten komen om het schip over een aantal jaar uit de loods te krijgen en de 100 meter naar open vaarwater te overbruggen.

Sinds december 2006 besteed ik veel tijd aan het werk op mijn eigen werf en ben ik voornamelijk nog als adviseur en specialist in branden van dik hout verbonden aan de bouw van de palingaak. De bouw is inmiddels veel verder gevorderd dan ik hier kan laten zien.
Voor verder informatie verwijs ik u naar de website van Houtbouwmuseum 'de Helling' in Heeg.