Wind & Water - Martijn Perdijk - Heeg  
  ^ Home

Martijn winnaar W.H. de Vos-prijs

Contact *   

 
 

Martijn krijgt de W.H. de Vos-prijs (2005)

Elk jaar reikt de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten op haar Winterreünie de W.H. de Vos-prijs uit. Het is een wisselprijs die wordt toegekend aan diegene die blijk heeft gegeven van uitermate grote zorg en toewijding bij het onderhoud en de instandhouding van zijn of haar jacht.

Martijn Perdijk - Werf Wind en Water - Heeg - W.H. de Vos-prijs De "W.H. de Vosprijs", een zilveren model van de Lemsteraak "Onrust", werd begin 2005 uitgereikt aan Martijn Perdijk, eigenaar van de tjotter ‘Hilda’, die hij in 20 jaar tijd weer eigenhandig heeft teruggebracht in een perfecte staat. In zijn toespraak memoreerde de voorzitter van de SSRP het feit dat Martijn de tjotter in zijn jeugdjaren als zeilend wrak kocht en vanwege zijn financiële situatie besloot de restauratie zelf maar ter hand te nemen. Met de nodige ups en downs is hem gelukt weer een fraai ogend en snel zeilend schip op het water te krijgen.
Bij de jarenlange restauratie heeft hij zoveel mogelijk rekening gehouden met de technieken en vormen die bij de oorspronkelijke bouw gebruikelijk waren en uitstraling die de tjotter in de beginjaren van vorige eeuw had.
Dat alles heeft er in geresulteerd dat het Stamboek weer een prachtige oude tjotter rijker is en eigenaren van andere oude schepen in de toekomst ook kunnen terugvallen op de kennis en kunde van een jonge vakman van een nieuwe generatie.
Martijn Perdijk - Werf Wind en Water - Heeg - W.H. de Vos-prijs Martijn Perdijk - Werf Wind en Water - Heeg - W.H. de Vos-prijs
In zijn dankwoord schetste Martijn in het kort de geschiedenis van restauratie van de 'Hilda'. Een periode van 20 jaar, die startte in de tijd dat hij nog op school zat. Twintig jaar later is de 'Hilda' met haar bemanning weer de winnaar die de tjotter honderd(!) jaar geleden ook was.